Zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - Małgorzata Olejnik | Data wprowadzenia: 2019-04-01 16:41:44.
 Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - Małgorzata Olejnik | Data wprowadzenia: 2019-04-01 16:44:39.
 Załącznik nr 2 - Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - Małgorzata Olejnik | Data wprowadzenia: 2019-04-01 16:51:26.
 Załącznik nr 3 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - Małgorzata Olejnik | Data wprowadzenia: 2019-04-01 16:54:40.
 Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - Małgorzata Olejnik | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:55:39.

Zobacz:
 Usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu pt.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego". .  Sprzedaż samochodu strażackiego marki FS LUBLIN ŻUK A 15 .  Dostawa sprzętu komputerowego  .  Sprzedaż koparki .  Sprzedaż samochodu strażackiego marki FS LUBLIN ŻUK A 15 .  Sprzedaż deszczowni SPEEDY-RAIN by RM .  Sprzedaż deszczowni SPEEDY-RAIN by RM .  Sprzedaż deszczowni SPEEDY-RAIN by RM  . 
Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:55:39
Autor: Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - Małgorzata Olejnik
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska