Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2019-05-14 15:19:18.
Data wprowadzenia: 2019-05-14 15:19:18
Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska