Raport o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2018

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 13:46:18 | Data modyfikacji: 2019-05-29 13:52:49.

Debata nad Raportem o stanie  Gminy Sieroszewice za rok 2018


 


Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Wójt Gminy Sieroszewice co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.


W debacie nad raportem o stanie gminy Sieroszewice za 2018 rok mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Sieroszewice.


Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy.


Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy Sieroszewice za 2018 rok. Mieszkańcy będą mogli zabrać głos według kolejności zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy. W debacie może zabrać głos 15 osób, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.


Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Sieroszewice odbędzie się 25 czerwca 2019 roku o godz. 13:00  w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach.


Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny w biurze obsługi Rady Gminy Sieroszewice (I piętro, pokój nr 11), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sieroszewice oraz w liście załączników poniżej:


 


 


 

Formularz zgłoszenia udziału w debacie

Klauzula informacyjna

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-06-11 14:30:36 | Data modyfikacji: 2019-06-11 14:40:01.
Data wprowadzenia: 2019-06-11 14:30:36
Data modyfikacji: 2019-06-11 14:40:01
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska