OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2019-07-18 13:29:08 | Data modyfikacji: 2019-07-18 13:53:28.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2019-07-18 13:29:40 | Data modyfikacji: 2019-07-18 13:34:40.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od 1 do 8

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2019-07-18 13:55:55.
 Projekt budowlany branża sanitarna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2019-07-18 13:57:01 | Data modyfikacji: 2019-07-18 13:57:27.
 Projekt budowlany - konstrukcje

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2019-07-18 14:10:33.
 Projekt budowlany

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2019-07-18 14:11:31 | Data modyfikacji: 2019-07-18 14:13:30.
 Projekt budowlany branża elektryczna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2019-07-18 14:16:31 | Data modyfikacji: 2019-07-18 14:17:22.
 Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2019-07-18 14:20:35.
 Wzór umowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2019-07-18 14:23:10.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2019-08-01 15:01:56.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:05:48 | Data modyfikacji: 2019-08-02 14:08:44.

Zobacz:
 Plan zamówień publicznych na rok 2019 .  Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Sieroszewice i jednostek organizacyjnych Gminy Sieroszewice w okresie od 01.05.2019 r. - 31.12.2020 r.  .  Remont szatni na Gminnym Stadionie w Sieroszewicach .  Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach przy ul.Ostrowskiej 49-ETAP II .  Przebudowa i rozbudowa o zaplecze sceniczne budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach przy ul.Ostrowskiej 49 ETAP - III .  Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sieroszewice oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wolicy w roku szkolnym 2019/2020 .  Przebudowa drogi gminnej w m. Masanów ul. Ceglana  .  Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sieroszewice  .  Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice  .  Wykonanie budynku wielorodzinnego - socjalnego w Sieroszewicach  .  Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach przy ul.Ostrowskiej 49-ETAP IV . 
Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:05:48
Data modyfikacji: 2019-08-02 14:08:44
Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska