OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2019-07-18 14:39:47 | Data modyfikacji: 2019-07-18 15:04:10.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2019-07-18 14:59:45 | Data modyfikacji: 2019-07-18 15:07:35.
 Załącznik nr 1 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2019-07-18 15:02:19 | Data modyfikacji: 2019-07-18 15:03:42.
 Załącznik nr 2 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2019-07-18 15:04:43.
 Załącznik nr 3 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2019-07-18 15:06:16.
 Załącznik nr 4 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2019-07-18 15:11:11.
 Załącznik nr 5 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2019-07-18 15:13:33.
 Załącznik nr 6 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2019-07-18 15:13:49.
 Załącznik nr 7 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2019-07-18 15:15:17.
 Załącznik nr 8 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2019-07-18 15:16:46.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 DOWÓZ DZIECI 2019-2020 Zbiorcze zestawienie, obliczenie punktacji, streszczenie ofert, informacja z sesji otwarcia ofert.pdf

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2019-07-26 16:32:58 | Data modyfikacji: 2019-07-26 16:35:12.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Dyrektor Gminnego Zakładu Administracyjno-Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2019-08-09 15:48:00.

Zobacz:
 Plan zamówień publicznych na rok 2019 .  Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Sieroszewice i jednostek organizacyjnych Gminy Sieroszewice w okresie od 01.05.2019 r. - 31.12.2020 r.  .  Remont szatni na Gminnym Stadionie w Sieroszewicach .  Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach przy ul.Ostrowskiej 49-ETAP II .  Przebudowa i rozbudowa o zaplecze sceniczne budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach przy ul.Ostrowskiej 49 ETAP - III .  Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sieroszewice oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wolicy w roku szkolnym 2019/2020 .  Przebudowa drogi gminnej w m. Masanów ul. Ceglana  .  Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sieroszewice  .  Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice  .  Wykonanie budynku wielorodzinnego - socjalnego w Sieroszewicach  .  Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach przy ul.Ostrowskiej 49-ETAP IV . 
Data wprowadzenia: 2019-08-09 15:48:00
Autor: Dyrektor Gminnego Zakładu Administracyjno-Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska