Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2019-10-14 16:16:58.
 Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - korekta

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2019-10-17 14:56:39.
 Informacja z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2019-10-23 14:03:04.
 Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2019-10-25 13:31:02.

Zobacz:
 Budowa sieci energetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia drogowego w m. Latowice ul. Południowa zasilanie z słupa I/13 stacji transformatorowej 22 779" .  Otwarta strefa aktywności w Psarach .  Zakup i dostawa 8.000 litrów oleju opałowego na potrzeby Urzędu Gminy Sieroszewice  .  Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Sieroszewicach  . 
Data wprowadzenia: 2019-10-25 13:31:02
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska