Zarządzenie Nr 5.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-07 13:55:17.
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-07 14:04:52.
 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-07 14:08:12 | Data modyfikacji: 2020-01-07 14:08:27.
 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-07 14:09:26.
 Informacja o wyniku naboru

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-24 15:13:59 | Data modyfikacji: 2020-01-24 15:18:12.

Zobacz:
 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego  . 
Data wprowadzenia: 2020-01-24 15:13:59
Data modyfikacji: 2020-01-24 15:18:12
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska