OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sieroszewice

 

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65 oraz na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl w dniach: od 22.01.2020 r. do 12.02.2020 r.

wywieszono WYKAZY dotyczące:

- działki nr 632 położonej w miejscowości Masanów, przeznaczonej do sprzedaży drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

- działki nr 633 położonej w miejscowości Masanów, przeznaczonej do sprzedaży drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

                                                                                                        Wójt Gminy Sieroszewice

                                                                                                          /-/ Anatol Piaskowski

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Masanów - działka nr 632

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Masanów - działka nr 633

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2020-01-22 08:26:38.
 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-03-25 13:08:18.
Data wprowadzenia: 2020-03-25 13:08:18
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska