Uchwała Nr XXX/199/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 3 marca 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-28 11:10:19.
 Uchwała Nr XXX/200/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 03 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2006 r.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-03-15 12:46:43.
 Uchwała Nr XXX/201/2006 Gminy Sieroszewice z dnia 3 marca 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego na kontynuację budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sieroszewicach.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-03-15 12:47:07 | Data modyfikacji: 2006-11-30 12:52:07.
 Uchwała Nr XXX/202/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 3 marca 2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego na kontynuację budowy budynku szkoły podstawowej, 3 zbiorników gazu płynnego propanowego z przyłączem w Strzyżewie

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-03-15 12:47:23 | Data modyfikacji: 2006-11-30 12:53:26.
 Uchwała Nr XXX/203/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 3 marca 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zapłacenie należności za zrealizowane prace inwestycyjne w części finansowane ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-03-15 12:47:35 | Data modyfikacji: 2006-11-30 12:54:32.
 Uchwała Nr XXX/204/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 03 marca 2006 roku w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sieroszewice na lata 2000 – 2010.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-03-15 12:48:37.
Uchwała Nr XXX/205/2005
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-05 12:56:09.
 Uchwała Nr XXX/206/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 03 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-05 12:56:25 | Data modyfikacji: 2006-07-05 13:05:22.
 Uchwała Nr XXX/207/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 3 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-05 12:56:44 | Data modyfikacji: 2006-11-24 14:38:32.

Zobacz:
 Sesja 30 .  Sesja 31 .  Sesja 32 .  Sesja 33 .  Sesja 34 .  Sesja 01 .  Sesja 02 .  Sesja 03 . 
Data wprowadzenia: 2006-07-05 12:56:44
Data modyfikacji: 2006-11-24 14:38:32
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek