OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sieroszewice

 

 

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65 oraz na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl w dniach: od 22.04.2020 r. do 13.05.2020 r.

wywieszono WYKAZY dotyczące:

- działek nr 230/1; 230/2; 230/3; 230/5; 230/6; 230/7; 230/8; 230/9; położonych w miejscowości Latowice, przeznaczonych do sprzedaży drodze przetargu ustnego ograniczonego.

- działek nr 230/10; 230/11 położonych w miejscowości Latowice, przeznaczonych do sprzedaży drodze bezprzetargowe na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej.

 

 

 

Wójt Gminy Sieroszewice

 

    /-/ Anatol Piaskowski

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Latowice - działka 230/1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Latowice - działka 230/2

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Latowice - działka 230/3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Latowice - działka 230/5

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Latowice - działka 230/6

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Latowice - działka 230/7

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Latowice - działka 230/8

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Latowice - działka 230/9

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Latowice - działka 230/10

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Latowice - działka 230/11

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2020-04-22 09:10:11 | Data modyfikacji: 2020-04-22 09:12:49.
Data wprowadzenia: 2020-04-22 09:10:11
Data modyfikacji: 2020-04-22 09:12:49
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska