Uchwała Nr XXXI/208/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2005 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-24 14:18:36.
 Uchwała nr XXXI/209/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego na modernizację drogi gminnej w m. Sieroszewice - ul. Sportowa oraz budowę chodnika w m. Latowice (kontynuacja) i poszerzenie drogi gminnej w m. Latowice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-24 14:09:52 | Data modyfikacji: 2006-11-30 12:49:15.
 Uchwała Nr XXXI/210/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi ostrowskiemu.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-24 14:13:41 | Data modyfikacji: 2006-11-30 12:50:11.
 Uchwała Nr XXXI/211/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie dofinansowania zakupu radiowozu oznakowanego dla Posterunku Policji w Sieroszewicach.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-24 14:15:16 | Data modyfikacji: 2006-11-28 11:06:58.
 Uchwała Nr XXXI/212/2005 Rady Gminy Sieroszewice z dnia z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2006 r.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-23 08:41:31 | Data modyfikacji: 2006-11-24 14:10:38.
Uchwała Nr XXXI/213/2006 Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia
"Planu rozwoju miejscowości Psary"
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-24 14:16:40.
 Uchwała Nr XXXI/214/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania ze składu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury radnego Pana Stanisława Terecha.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-24 14:20:51.
Uchwała Nr XXXI/215/2006 Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia
Wójtowi Gminy Sieroszewice miesiącznego limitu
kilometrów na jazdy lokalne.
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-24 14:23:30.
 Uchwała Nr XXXI/216/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 kwietnia 2006 w sprawie regulaminu ustalenia zasad i trybu przyznawania tytułu honorowego "Zasłużony dla Gminy Sieroszewice"

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-24 14:27:58.
 Uchwała Nr XXXI/217/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 kwietnia 2006r w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Gminy Sieroszewice"

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-24 14:29:34.

Zobacz:
 Sesja 30 .  Sesja 31 .  Sesja 32 .  Sesja 33 .  Sesja 34 .  Sesja 01 .  Sesja 02 .  Sesja 03 . 
Data wprowadzenia: 2006-11-24 14:29:34
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek