OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sieroszewice

 

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku , poz. 65) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65 oraz na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl w dniach: od 27.05.2020 r. do 17.06.2020 r.

wywieszono WYKAZY dotyczące:

- działki nr 327 położonej w miejscowości Zamość, przeznaczonej do zbycia na rzecz  właściciela nieruchomości sąsiedniej.

- działki nr 530/6 położonej w miejscowości Strzyżew, przeznaczonej do zbycia na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej.

- działki nr 432/25 położonej w miejscowości Wielowieś, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

 

 

Wójt Gminy Sieroszewice

 /-/ Anatol Piaskowski

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, wchodzącej w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Wielowieś

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, wchodzącej w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Zamość

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, wchodzącej w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Strzyżew

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2020-05-27 13:50:57.
Data wprowadzenia: 2020-05-27 13:50:57
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska