Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-06-04 11:36:12.
 Zarządzenie Nr 74.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Sieroszewice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-06-04 13:59:51.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczyspolitej Polskiej zarządzonych na dzien 28 czerwca 2020 r.

 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:55:56 | Data modyfikacji: 2020-06-05 14:59:48.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborah prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-06-05 15:14:20.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-06-08 16:55:03.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 8 czerwca 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-06-08 16:58:02.
 Informacja Wójta Gminy Sieroszewice o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-06-10 14:52:09.
 Postanowienie nr 67/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 10 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-06-12 15:26:15.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 10 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-06-12 15:35:18.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-06-12 15:40:09 | Data modyfikacji: 2020-06-12 15:40:41.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 12 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-06-12 22:09:37.
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-06-15 14:18:02.

Załącznik do postanowienia nr 85/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 15 czerwca 2020 r.

 Postanowienie Nr 85/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-06-16 09:28:25.
 Postanowienie Nr 131/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych z obszaru Gminy Sieroszewice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-06-16 09:39:07 | Data modyfikacji: 2020-06-16 09:42:30.
 Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 44 w Kaliszu z dnia 16 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:48:09.
 Informacja w sprawie spisów wyborców

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-06-18 15:21:08.
 Postanowienie Nr 147/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-06-19 10:36:51.
 Komunikaty o składzie obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-06-19 10:45:06.

wzór protokołu

 Materiał szkoleniowy dla obwodowych komisji wyborczych opracowany przez Okręgową Komisję Wyborczą

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-06-19 15:23:45 | Data modyfikacji: 2020-06-19 15:26:41.
 Postanowienie Nr 149/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-06-19 15:32:13.
 Postanowienie Nr 154/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-06-19 15:34:58.
 Postanowienie Nr 258/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-06-23 12:06:41.
 Komunikat o składzie obwodowej komisji wyborczej nr 5 w gm. Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-06-25 09:30:46.
 Uchwała Nr 10/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 44 w Kaliszu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze rozpoczęcie głosowania.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-06-26 15:11:28.
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-06-30 15:18:21.
 Postanowienie Nr 398/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-07-02 12:24:45.
 Komunikat o składzie obwodowej komisji wyborczej nr 1 w gm. Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-07-08 14:54:03.
 Uchwała Nr 27/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 44 w Kaliszu z dnia 10 lipca 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-07-10 16:20:49.
 Uchwała Nr 28/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 44 w Kaliszu z dnia 10 lipca 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2020-07-10 16:23:42.
Data wprowadzenia: 2020-07-10 16:23:42
Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska