Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty za I kwartał 2006 r.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-30 09:15:10.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w 2005

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-30 09:16:07.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-08-28 12:18:07.
 Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł za 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-05-21 11:03:50.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Referat Finansowo - Podatkowy | Data wprowadzenia: 2008-06-06 14:01:13.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Referat Finansowo - Podatkowy | Data wprowadzenia: 2009-06-01 14:12:58.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Referat Finansowo - Podatkowy | Data wprowadzenia: 2009-06-01 14:14:00.
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2010-05-31 13:40:08 | Data modyfikacji: 2010-05-31 13:41:26.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub oplat udzielono ulg, odroczeń umorzeń |ub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyźszającej łącznie 500 zl wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej za 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referta Finansowo-Podatkowy- Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2011-06-06 12:52:18 | Data modyfikacji: 2011-06-06 12:55:41.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referta Finansowo-Podatkowy- Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2012-05-30 15:15:46. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referta Finansowo-Podatkowy- Teresa Jamroziak | Data wprowadzenia: 2013-05-29 09:22:33 | Data modyfikacji: 2013-05-29 09:24:40.

 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor GZEASiP - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2013-05-31 09:57:15 | Data modyfikacji: 2013-05-31 10:01:51.

 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor GZEASiP - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2014-05-28 08:53:50 | Data modyfikacji: 2014-05-28 08:54:55.

 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referta Finansowo-Podatkowy- Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2014-05-30 12:25:11 | Data modyfikacji: 2014-05-30 12:25:57.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor GZEASiP - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2015-05-22 07:54:40 | Data modyfikacji: 2015-05-22 07:55:12.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referta Finansowo-Podatkowy- Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2015-05-28 14:27:37 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:32:56.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referta Finansowo-Podatkowy- Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2016-05-19 22:08:36 | Data modyfikacji: 2016-05-23 22:51:25.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor GZEASiP - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2016-05-31 09:32:39 | Data modyfikacji: 2016-05-31 09:35:20.
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia dotyczaca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Podinspektor - Kinga Glapiak | Data wprowadzenia: 2016-07-08 15:01:46 | Data modyfikacji: 2016-07-08 15:03:15.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia dotyczaca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2017-05-16 13:03:09 | Data modyfikacji: 2017-05-16 13:03:16.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Zakładu Administracyjno-Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:38:44 | Data modyfikacji: 2017-05-30 12:39:20.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Zakładu Administracyjno-Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:03:47.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łączne 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2017 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-05-30 15:06:16 | Data modyfikacji: 2018-05-30 15:20:20.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2017 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2018-05-30 15:15:34 | Data modyfikacji: 2018-05-30 15:20:10.
 Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2018-05-30 15:17:20.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Dyrektor Gminnego Zakładu Administracyjno-Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2019-05-16 10:59:09.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2018 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2019-05-31 15:11:35.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Dyrektor Gminnego Zakładu Administracyjno-Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2020-05-11 10:45:35.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2019 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-05-29 12:15:30.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2019 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Patrycja Małecka | Data wprowadzenia: 2020-06-19 15:58:21.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Dyrektor Gminnego Zakładu Administracyjno-Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2021-04-29 10:20:46.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2020 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2021-05-21 11:39:50.
Data wprowadzenia: 2021-05-21 11:39:50
Autor: Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat - Agnieszka Kulas
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska