OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Sieroszewice


 


Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65 oraz na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl w dniach: od 8.07.2020 r. do 29.07.2020 r.


wywieszono WYKAZ dotyczący lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Strzyżewie przy ul. Kościelnej 1, przeznaczonego do sprzedaży drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


 


Wójt Gminy Sieroszewice


                                                                                    /-/Anatol Piaskowski

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Strzyżew

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2020-07-10 12:38:03.
Data wprowadzenia: 2020-07-10 12:38:03
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska