OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Sieroszewice


 


Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65 oraz na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl w dniach: od 12.08.2020 r. do 2.09.2020 r.


wywieszono WYKAZ dotyczący:


- działek nr 155 i 156 położonych w miejscowości Sieroszewice, przeznaczonych do sprzedaży drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


 


Wójt Gminy Sieroszewice


 /-/ Anatol Piaskowski

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2020-08-12 15:32:26.
Data wprowadzenia: 2020-08-12 15:32:26
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska