Protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:15:54.
 Protokół z kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:18:53 | Data modyfikacji: 2020-12-03 14:20:10.
 Protokół z kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:23:43.
Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:23:43
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska