Uchwała Nr XXXII/218/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia z dnia 28 czerwca 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-11 10:18:26 | Data modyfikacji: 2006-11-28 10:56:25.
 Uchwała Nr XXXII/219/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-11 10:03:49 | Data modyfikacji: 2006-11-28 10:58:32.
 Uchwała Nr XXXII/220/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV przez teren gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-11 10:19:28 | Data modyfikacji: 2007-03-15 10:07:38.
 Uchwała Nr XXXII/221/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Spółce„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o. o. z siedzibą w Kaliszu.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-28 11:01:48 | Data modyfikacji: 2006-11-28 11:02:03.
Uchwała Nr XXXII/222/2006
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-28 11:04:22.
Uchwała Nr XXXII/223/2006
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-28 11:05:08.
 Uchwała Nr XXXII/225/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-11 09:53:22 | Data modyfikacji: 2006-11-28 10:59:28.
 Uchwała Nr XXXII/226/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-13 08:07:43 | Data modyfikacji: 2006-11-28 11:02:37.
 Uchwała Nr XXXII/227/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-13 08:06:01.
 Uchwała Nr XXXII/230/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w podziale Gminy Sieroszewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-11 09:54:28 | Data modyfikacji: 2006-11-28 10:58:51.
 Uchwała Nr XXXII/232/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-11 09:55:22 | Data modyfikacji: 2006-11-28 10:59:57.

Zobacz:
 Sesja 30 .  Sesja 31 .  Sesja 32 .  Sesja 33 .  Sesja 34 .  Sesja 01 .  Sesja 02 .  Sesja 03 . 
Data wprowadzenia: 2006-07-11 09:55:22
Data modyfikacji: 2006-11-28 10:59:57
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek