OGŁOSZENIE 


Wójt Gminy Sieroszewice


 


 


Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65 oraz na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl w dniach: od 02.03.2021 r. do 23.03.2021 r.


wywieszono WYKAZ dotyczący:


- działek nr 190/3; 190/4; 190/5; 190/6; 190/7; 190/8; 190/9; 190/10; 190/11; 190/12; 190/13; 190/14; 190/15; 190/16; 190/17; 190/18; 190/19; 190/20; 190/21; 190/22; 190/23  położonych w miejscowości Zamość, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


 


 


Wójt Gminy


/-/ Anatol Piaskowski

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w m. Zamość

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2021-03-02 13:03:35.
Data wprowadzenia: 2021-03-02 13:03:35
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska