Uchwała nr XXII/201/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-04-15 13:53:57.
 Uchwała nr XXII/202/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021 – 2025

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-04-15 13:56:21.
 Uchwała nr XXII/203/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-04-15 13:58:23.

Wojewoda Wielkopolski Rozstrzygnięciem Nadzorczym KN-I.4131.1.234.2021.20 z dnia 30 kwietnia 2021 r. orzekł nieważność § 1-2 uchwały oraz tytułu uchwały w zakresie zwrotu „diety oraz”

 Uchwała nr XXII/204/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-04-15 14:00:12.
 Uchwała nr XXII/205/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzyca – Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5703P w m. Rososzyca (ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok. 6200 m.”

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-04-15 14:16:07.
 Uchwała nr XXII/206/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pod nazwą: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Wielowieś”

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-04-15 14:45:30.
 Uchwała nr XXII/207/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-04-15 14:47:21.
 Uchwała nr XXII/208/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2021 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-04-15 14:49:00.
 Uchwała nr XXII/209/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-04-15 15:02:36.
 Uchwała nr XXII/210/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-04-15 15:04:48.
 Uchwała nr XXII/211/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r.w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-04-15 15:06:27.
 Uchwała nr XXII/212/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Latowice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-04-15 15:07:56.
 Uchwała nr XXII/213/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-04-15 15:09:42.
 Uchwała nr XXII/214/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-04-15 15:12:11.
 Uchwała nr XXII/215/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zamość

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-04-15 15:13:43.
 Uchwała nr XXII/216/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-04-15 15:16:36.
 Uchwała nr XXII/217/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-04-15 15:18:06.
 Uchwała nr XXII/218/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-04-15 15:21:59.

Zobacz:
 Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI . 
Data wprowadzenia: 2021-04-15 15:21:59
Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska