OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Sieroszewice


 


Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65 oraz na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl w dniach: od 04.05.2021 r. do 25.05.2021 r.


wywieszono WYKAZ dotyczący nieruchomości lokalowej zlokalizowanej na działce nr 849/2 położonej w miejscowości Strzyżew, przeznaczonej do sprzedaży wdrodzebezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.


 


 Wójt Gminy Sieroszewice


/-/ Anatol Piaskowski


 


 


 


 Wykaz dotyczący nieruchomości lokalowej zlokalizowanej na działce nr 849/2 położonej w miejscowości Strzyżew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2021-04-30 10:48:56 | Data modyfikacji: 2021-04-30 10:49:56.
Data wprowadzenia: 2021-04-30 10:48:56
Data modyfikacji: 2021-04-30 10:49:56
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska