Uchwała nr XXIII/219/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-04-30 12:46:48.
 Uchwała nr XXIII/220/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w roku 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-04-30 12:49:02.
 Uchwała nr XXIII/221/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Psary

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-04-30 12:50:48.

Wojewoda Wielkopolski Rozstrzygnięciem Nadzorczym KN-XI.4131.1.8.2021.20 z dnia 27 maja 2021 r. orzekł nieważność uchwały nr XXIII/222/2021 Rady Gminy Sieroszewice w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 Uchwała nr XXIII/222/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-04-30 12:52:47.

Zobacz:
 Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI . 
Data wprowadzenia: 2021-04-30 12:52:47
Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska