Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica | Data wprowadzenia: 2021-05-11 08:46:39.
Data wprowadzenia: 2021-05-11 08:46:39
Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska