OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sieroszewice

 

 

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65 oraz na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl w dniach: od 24.05.2021 r. do 14.06.2021 r.

 

wywieszono WYKAZ dotyczący  działek nr 249/3, 249/4, 249/5, 249/6, 249/7, 249/8  położonych w miejscowości Sieroszewice, przeznaczonych do sprzedaży drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Wójt Gminy Sieroszewice

/-/ Anatol Piaskowski

 

 

 

                                                                                                             

 

 Wykaz dotyczący działek nr 249/3, 249/4, 249/5, 249/6, 249/7, 249/8 położonych w miejscowości Sieroszewice, przeznaczonych do sprzedaży drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2021-05-21 09:47:21.
Data wprowadzenia: 2021-05-21 09:47:21
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska