Rozstrzygnięcie Nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2021 r.

 Uchwała nr XXIV/223/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-05-21 12:14:18.
 Uchwała nr XXIV/224/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-05-21 12:15:57.

Uchwała nr XXIV/225/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r. aktualizacja

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2021 r.

 Uchwała nr XXIV/225/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-05-21 12:31:13.

Uchwała nr XXIV/226/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r. - aktualizacja

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2021 r.

 Uchwała nr XXIV/226/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-05-21 12:37:35.
 Uchwała nr XXIV/227/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-05-21 12:39:16.

Uchwała nr XXIV/228/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r. - aktualizacja

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2021 r.

 Uchwała nr XXIV/228/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-05-21 12:45:29.
 Uchwała nr XXIV/229/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielowieś

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-05-21 12:47:17.

Zobacz:
 Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI . 
Data wprowadzenia: 2021-05-21 12:47:17
Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska