OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Sieroszewice


Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65 oraz na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl w dniach: od 24.05.2021 r. do 14.06.2021 r.


wywieszono WYKAZ dotyczący  działki nr 5  położonej w miejscowości Parczew, przeznaczonej do sprzedaży drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków nieruchomości sąsiedniej.


Wójt Gminy Sieroszewice


 /-/ Anatol Piaskowski


 


                                                     


 


 Wykaz dotyczący działki nr 5 położonej w miejscowości Parczew, przeznaczonej do sprzedaży drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków nieruchomości sąsiedniej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2021-05-25 13:31:15 | Data modyfikacji: 2021-05-25 13:33:21.
Data wprowadzenia: 2021-05-25 13:31:15
Data modyfikacji: 2021-05-25 13:33:21
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska