OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sieroszewice


Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65 oraz na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl w dniach: od 7.06.2021 r. do 28.06.2021 r.
wywieszono WYKAZ dotyczący  lokalu nr 1A  znajdującego się w budynku  w miejscowości Wielowieś przy ul. Słonecznej 20, przeznaczonego do sprzedaży drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.Wójt Gminy Sieroszewice

/-/ Anatol Piaskowski

 Wykaz dotyczący lokalu nr 1A znajdującego się w budynku w miejscowości Wielowieś przy ul. Słonecznej 20, przeznaczonego do sprzedaży drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2021-06-07 15:03:57 | Data modyfikacji: 2021-06-07 15:43:30.
Data wprowadzenia: 2021-06-07 15:03:57
Data modyfikacji: 2021-06-07 15:43:30
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska