Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 - aktualizacja

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-06-07 16:13:41.
 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-06-07 16:16:40.
 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzyca – Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5307P w m. Rososzyca (ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok. 6200 m.”

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-06-07 16:17:59.
 Projekt uchwały w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Sieroszewice na rok szkolny 2021/2022

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-06-07 16:19:01.
 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2020 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-06-07 16:20:51.
 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2020 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-06-07 16:23:07.
 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021 -2025

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-06-15 08:32:27.
 Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-06-15 08:33:52.

Zobacz:
 Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII . 
Data wprowadzenia: 2021-06-15 08:33:52
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska