Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-08-24 14:59:56 | Data modyfikacji: 2021-08-24 15:03:01.
 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021 -2025

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-08-24 15:01:07.

załącznik nr 1 - mapa - granica

załącznik nr 2 - mapa - granica

załącznik nr 3 - mapa - granica

załącznik nr 4 - mapa - granica

 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Parczew, Biernacice i Rososzyca

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-08-24 15:05:18.
 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2021 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-08-24 15:11:02.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sieroszewice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-08-24 15:12:18.
 Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-08-24 15:13:35.
 Oświadczenie Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2021 r . w sprawie inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-08-24 15:17:33.

Zobacz:
 Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII . 
Data wprowadzenia: 2021-08-24 15:17:33
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska