Uchwała nr XXVII/244/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-10-26 10:18:24.
 Uchwała nr XXVII/245/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021 – 2025

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-10-26 10:19:58 | Data modyfikacji: 2021-10-26 10:37:55.
 Uchwała nr XXVII/246/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2021 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-10-26 10:22:27.
 Uchwała nr XXVII/247/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zniesienia w części statusu pomnika przyrody

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-10-26 10:24:39.
 Uchwała nr XXVII/248/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zniesienia w części statusu pomnika przyrody

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-10-26 10:28:36.
 Uchwała nr XXVII/249/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-10-26 10:30:17.
 Uchwała nr XXVII/250/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-10-26 10:32:09.
 Uchwała nr XXVII/251/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-10-26 10:33:28.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze

Uchwała nr XXVII/252/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków - poprawiona

 Uchwała nr XXVII/252/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-10-26 10:34:33.
 Uchwała nr XXVII/253/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2022 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-10-26 10:36:02.

Zobacz:
 Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX . 
Data wprowadzenia: 2021-10-26 10:36:02
Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska