Uchwała nr XXVIII/254/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-11-22 10:58:23.
 Uchwała nr XXVIII/255/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy SIEROSZEWICE do spółki ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-11-22 11:00:05.
 Uchwała nr XXVIII/256/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-11-22 11:02:28.
 Uchwała nr XXVIII/257/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-11-22 11:23:51.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze

 Uchwała nr XXVIII/258/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021 – 2025

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-11-22 11:25:52 | Data modyfikacji: 2021-11-22 11:35:39.
 Uchwała nr XXVIII/259/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2022 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-11-22 11:28:04.
 Uchwała nr XXVIII/260/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-11-22 11:29:36.

Zobacz:
 Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX . 
Data wprowadzenia: 2021-11-22 11:29:36
Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska