Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-06 15:04:52 | Data modyfikacji: 2021-12-06 15:42:28.
 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021 -2025

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-06 15:26:57 | Data modyfikacji: 2021-12-06 15:43:03.
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przez Wójta Gminy Sieroszewice przy sprzedaży lokalu nr 1 położonego w Ołoboku przy ul. Zamkowej 60

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-06 15:30:30.

Projekt budżetu GKPA na 2022 rok

 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2022 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-06 15:34:03.

Porozumienie międzygminne

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2022 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-06 15:37:58.
 Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-06 15:50:25.
 Projekt uchwały w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022 – 2032

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-06 15:56:57 | Data modyfikacji: 2021-12-06 16:00:52.
 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zniesienia w części statusu pomnika przyrody

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-14 08:55:55.

Zobacz:
 Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX . 
Data wprowadzenia: 2021-12-14 08:55:55
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski
Opublikowane przez: Roman Sodolski