Zaproszenie do składania oferty

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2022-01-12 11:33:34.

Formularz cenowy -wersja edytowalna

 Formularz cenowy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2022-01-12 11:35:43 | Data modyfikacji: 2022-01-12 11:36:58.

Formularz ofertowy -wersja edytowalna

 Formularz ofertowy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2022-01-12 11:35:08 | Data modyfikacji: 2022-01-12 11:37:20.
 wzór umowy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2022-01-12 11:38:03.

INFORMACJA - w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty


 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2022-01-28 13:58:52 | Data modyfikacji: 2022-01-28 14:01:38.
Data wprowadzenia: 2022-01-28 13:58:52
Data modyfikacji: 2022-01-28 14:01:38
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska