Wójt

ANATOL PIASKOWSKI

WÓJT GMINY SIEROSZEWICE

 

tel. (62) 739-60-89 wew. 360

tel. (62) 739-60-76 wew. 360

e-mail: a.piaskowski@sieroszewice.pl

 

Kompetencje 


Do kompetencji wójta należy wykonywanie uchwał rady gminy oraz wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, w szczególności:

·         przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

·         określanie sposobu wykonywania uchwał,

·         gospodarowanie mieniem komunalnym,

·         wykonywanie budżetu,

·         zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy.

 

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.

 

Przyjęcia interesantów 


Wójt przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu Gminy po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie.

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Data wprowadzenia: 2004-09-02 10:59:11 | Data modyfikacji: 2019-03-06 10:11:48.
 Szerszy opis kompetencji

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-02-07 11:41:55.
Data wprowadzenia: 2005-02-07 11:41:55
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek