Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 180) Urząd Gminy Sieroszewice świadczy usługi elektroniczne poprzez Elektroniczną Platformę Usług Usług Administracji Publicznej (ePUAP), która jest platformą służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony sposób. Aby skorzystać z dostępnych usług elektronicznych Urzędu Gminy nie jest konieczne posiadanie podpisu kwalifikowanego – wystarczy posiadać tzw. Profil Zaufany ePUAP, który pozwala na składanie wniosków w wersji elektronicznej ze skutkiem prawnym.


Adres elektronicznej skrzynki podawczej:


Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Sieroszewice


 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Inspektor - Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2016-04-15 11:42:05 | Data modyfikacji: 2021-09-07 11:09:52.
Data wprowadzenia: 2016-04-15 11:42:05
Data modyfikacji: 2021-09-07 11:09:52
Autor: Inspektor - Roman Sodolski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska