Informacja dotycząca rodzajów, zasad przyjmowania i załatwiania spraw należących do szczegółowych zakresów zadań komórek organizacyjnych urzędu, a wynikających z przepisów prawa materialnego.


W przypadku braku oczekiwanych informacji można zidentyfikować sprawę przeglądając zakresy działania komórek organizacyjnych urzędu ustalone w regulaminie organizacyjnym.

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:53:19.

Zobacz:
 Referat Finansowo - Podatkowy .  Urząd Stanu Cywilnego .  Stanowisko d/s rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej .  Stanowisko d/s ewidencji ludnosci i dowodów osobistych. .  Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju .  Stanowisko d/s obsługi rady i spraw organizacyjnych. .  Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sportu, Kultury oraz Archiwum. .  Stanowisko ds. kancelarii. .  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej . 
Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:53:19
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek