Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-07 08:43:42.
 Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-07 08:45:11.
 wniosek o umorzenie zaległości podatkowej / odsetek za zwłokę

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-07 08:50:03.
 Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-04-27 14:37:57.
 Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-04-27 14:44:11.
 Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-04-27 14:44:59.
 Wniosek o przyznanie ulgi żołnierskiej w podatku rolnym

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-04-27 14:45:45.
 Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-04-27 14:47:03.
 Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-04-27 14:48:35.
 Oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-04-27 14:49:36 | Data modyfikacji: 2013-04-16 09:27:25.
 Wniosek o poświadczenie oświadczeń

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-04-27 14:50:23.

 

Sprawa:

Odroczenie terminu płatności podatku: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości

Podstawa prawna:

Art.48 §1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn.zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 2,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w. 32

Komórka odpowiedzialna:

Referat Finansowo – Podatkowy

Wymagane dokumenty:

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku

1. Podanie

2. Załączniki:
- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w   uzasadnieniu wniosku

Opłaty:

Opłata skarbowa1): - od wniosku - 5,00 zł - od każdego załącznika - 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Opłata skarbowa1): - od odwołania - 5,00 zł - od każdego załącznika - 0,50 zł

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

1) Nie pobiera się opłaty skarbowej w przypadku wniosku o odroczenie terminu płatności podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na okres do 6 miesięcy.

Znaki opłaty skarbowej można nabyć w Kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 1)

 

Sprawa:

Odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych

Podstawa prawna:

Art.48 §1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn.zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 2,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w. 32

Komórka odpowiedzialna:

Referat Finansowo – Podatkowy

Wymagane dokumenty:

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku

Załączniki:
- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w   uzasadnieniu wniosku

Opłaty:

Opłata skarbowa: - od wniosku - 5,00 zł - od każdego załącznika - 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Opłata skarbowa1): - od odwołania - 5,00 zł - od każdego załącznika - 0,50 zł

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

Znaki opłaty skarbowej można nabyć w Kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 1)

 

Sprawa:

Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Podstawa prawna:

Art.48 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn.zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 2,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w. 32

Komórka odpowiedzialna:

Referat Finansowo – Podatkowy

Wymagane dokumenty:

Wniosek o odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Załączniki:
- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku

Opłaty:

Opłata skarbowa: - od wniosku - 5,00 zł - od każdego załącznika - 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Opłata skarbowa: - od odwołania - 5,00 zł - od każdego załącznika - 0,50 zł

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w Kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 1)

 

Sprawa:

Rozłożenie na raty zapłaty podatku

Podstawa prawna:

Art.48 §1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn.zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 2,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w. 32

Komórka odpowiedzialna:

Referat Finansowo – Podatkowy

Wymagane dokumenty:

Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku.

Załączniki:
- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku

Opłaty:

Opłata skarbowa: - od wniosku - 5,00 zł - od każdego załącznika - 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Opłata skarbowa: - od odwołania - 5,00 zł - od każdego załącznika - 0,50 zł

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w Kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 1)

 

Sprawa:

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Podstawa prawna:

Art.48 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn.zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 2,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w. 32

Komórka odpowiedzialna:

Referat Finansowo – Podatkowy

Wymagane dokumenty:

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Załączniki:
- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku

Opłaty:

Opłata skarbowa: - od wniosku - 5,00 zł - od każdego załącznika - 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Opłata skarbowa: - od odwołania - 5,00 zł - od każdego załącznika - 0,50 zł

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w Kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 1)

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-04-27 14:52:19 | Data modyfikacji: 2005-05-11 12:00:47.

 

Sprawa:

Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje

Podstawa prawna:

Art.13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn.zm)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 2,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w. 32

Komórka odpowiedzialna:

Referat Finansowo – Podatkowy

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej

Załączniki:
- zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych,
- rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy, stwierdzające wysokość- wydatków inwestycyjnych

Opłaty:

Opłata skarbowa: - od wniosku - 5,00 zł - od każdego załącznika - 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Opłata skarbowa: - od odwołania - 5,00 zł - od każdego załącznika - 0,50 zł

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w Kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 1)

 

Sprawa:

Ulga żołnierska w podatku rolnym

Podstawa prawna:

Art.13a ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 2,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w. 32

Komórka odpowiedzialna:

Referat Finansowo – Podatkowy

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie ulgi żołnierskiej w podatku rolnym

Załączniki:
- zaświadczenie potwierdzające okres odbywania zasadniczej służby wojskowej ( długotrwałego przeszkolenia wojskowego, spełniania zastępczo obowiązku służby wojskowej w formie skoszarowanej)

Opłaty:

Opłata skarbowa: Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Opłat nie pobiera się.

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

 

Sprawa:

Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę

Podstawa prawna:

Art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U Nr 137, poz.926 z późn.zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 2,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w. 32

Komórka odpowiedzialna:

Referat Finansowo – Podatkowy

Wymagane dokumenty:

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę

Załączniki:
- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku

Opłaty:

Opłata skarbowa: nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Opłat nie pobiera się.

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

 

Sprawa:

Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy

Podstawa prawna:

Art.306 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U Nr 137, poz.926 z późn.zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 2,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w.32

Komórka odpowiedzialna:

Referat Finansowo - Podatkowy

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty:

Opłata skarbowa1):
- od wniosku - 5,00 zł
- od zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - 15 zł,
- od pozostałych zaświadczeń - 11 zł.
1) jeżeli wniosek (zaświadczenie) w konkretnej sprawie, nie podlega lub jest zwolnione od opłaty skarbowej - opłaty tej nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni

Tryb odwoławczy i opłaty:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. Opłata skarbowa 2): - od zażalenia - 5,00 zł - od każdego załącznika - 0,50 zł
2) uwagę określoną w przypisie 1) stosuje się odpowiednio.

Uwagi:

Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

Znaki opłaty skarbowej można nabyć w Kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 1)

 

Sprawa:

Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Podstawa prawna:

Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn.zm)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr   ,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w.

Komórka odpowiedzialna:

Referat Finansowo - Podatkowy

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Załączniki: - dokument potwierdzający nabycie gruntów (do wglądu)

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- od wniosku - 5,00 zł
- od każdego załącznika - 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Opłata skarbowa:
- od odwołania - 5,00 zł
- od każdego załącznika - 0,50 zł

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w Kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 1)

 

Sprawa:


Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-05-11 12:02:10.

 

Sprawa:

Poświadczanie oświadczeń stanowiących dowody przy przenoszeniu własności nieruchomości rolnych:
1) oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych,

2) oświadczenie osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pracy w  gospodarstwie rolnym (potwierdzanie kwalifikacji rolniczych),
2) oświadczenie o ilości użytków rolnych

Podstawa prawna:

Art.7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz.592)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 2,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w. 32

Komórka odpowiedzialna:

Referat Finansowo - Podatkowy

Wymagane dokumenty:

Wniosek o poświadczenie oświadczeń oraz
złożone osobiście oświadczenia.
1. Formularz oświadczenia o łącznej powierzchni użytków rolnych,
2. Formularz oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
3. Formularz oświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym.

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- od wniosku – 5,00 zł,
- od każdego poświadczenia – 11,00 zł

Termin załatwienia sprawy:

Poświadczenia dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni. Termin może ulec przedłużeniu, jeżeli przed poświadczeniem oświadczenia niezbędne będzie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy i opłaty:

Na postanowienie o odmowie poświadczenia oświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
Opłata skarbowa:
- od odwołania – 5,00 zł,
- od każdego załącznika 0,50 zł

Uwagi:

Ustalone formularze wniosku i oświadczeń nie są obowiązkowe.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie (pokój nr 1)

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-05-11 12:05:13.

Zobacz:
 Referat Finansowo - Podatkowy .  Urząd Stanu Cywilnego .  Stanowisko d/s rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej .  Stanowisko d/s ewidencji ludnosci i dowodów osobistych. .  Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju .  Stanowisko d/s obsługi rady i spraw organizacyjnych. .  Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sportu, Kultury oraz Archiwum. .  Stanowisko ds. kancelarii. .  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej . 
Data wprowadzenia: 2005-05-11 12:05:13
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek