specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 siwz.zp.pn.24.09.pdf

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-09-18 11:26:49 | Data modyfikacji: 2009-09-18 11:32:14.
opis techniczny
 OPIS TECHNICZNY Strzyżew Strzyżówek 390.pdf

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-09-18 11:32:40.
kosztorys ofertowy
 OFERTOWY Strzyżew Strzyżówek 390m.pdf

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-09-18 11:33:11.
dane wyjściowe do projektowania
 Dane wyjściowe Strzyżew Strzyżówek 390.pdf

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-09-18 11:33:58.
plan sytuacyjny
 Plan sytuacyjny Strzyżew Strzyżówek.pdf

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-09-18 11:34:23.
przedmiar robót
 PRZEDMIAR Strzyżew Strzyżówek 390m.pdf

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-09-18 11:34:46.
projekt budowlany
 Przekrój normalny 1 Strzyżew Strzyżówek 390m.pdf

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-09-18 11:35:20.
Data wprowadzenia: 2009-09-18 11:35:20
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek