Uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2017 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice - Bernadeta Biała | Data wprowadzenia: 2016-11-24 09:17:24 | Data modyfikacji: 2016-11-24 09:17:27.
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sieroszewice na rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-24 09:21:07 | Data modyfikacji: 2016-11-24 09:21:11.
 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-24 09:22:26 | Data modyfikacji: 2016-11-24 09:22:31.
 Projekt wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii planowanych na rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-24 09:24:34 | Data modyfikacji: 2016-11-24 09:24:39.

Zobacz:
 Rok 2010 .  Rok 2011 . 
Data wprowadzenia: 2016-11-24 09:24:34
Data modyfikacji: 2016-11-24 09:24:39
Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak
Opublikowane przez: Roman Sodolski