Rada Gminy Sieroszewice: kadencja 2018 – 2023

 

Bartnik Rafał
                                                         
Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice  
 Płomiński Stanisław I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sieroszewice
 Lemiesz Teresa II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sieroszewice
Andrzejewski Wojciech Radny
 Biała Bernadeta Radna
 Chwiłkowski Andrzej Radny
 Kois-Jaźwiec Krystyna Radna
Koziołek Renata Radna
Lis Szymon Radny
Mizera-Lis Klaudia Radna
Mrugalski Paweł Radny
Pułkownik Michał Radny
Smółka Wiesława Radna
Wilgocki Przemysław Radny
 Zatylny Tadeusz Radny

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2015-07-24 11:19:18 | Data modyfikacji: 2019-05-07 11:59:06.

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych.
Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Data wprowadzenia: 2004-10-07 09:50:05 | Data modyfikacji: 2018-11-27 10:00:56.
Data wprowadzenia: 2004-10-07 09:50:05
Data modyfikacji: 2018-11-27 10:00:56
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska