Wójt Gminy – Anatol Piaskowski

- tel. (62) 739-60-89, 739-60-76 w. 309

- e-mail: a.piaskowski@sieroszewice.pl

Zastępca Wójta - Bartosz Kubica

Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

- tel. (62) 739-60-89 w. 312

- e-mail: kubica@sieroszewice.pl

Sekretarz Gminy – Mirosława Busza

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

- tel. (62) 739-60-89 w. 313

- e-mail: sekretarz@sieroszewice.pl

 Skarbnik Gminy – Karolina Kałużna

- tel. (62) 739-60-89 w. 315

- e-mail: skarbnik@sieroszewice.pl

 

Radca prawny - Radosław Cegła - tel. (62) 739-60-76 w. 303

 

REFERAT FINANSOWO - PODATKOWY

e-mail: finanse@sieroszewice.pl

1. KIEROWNIK REFERATU

- Karolina Kałużna

tel. (62) 739-60-89 w.315

2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej

- Maria Walczak, Edyta Domańska

tel. (62) 739-60-89 w.314

3. Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Bożena Jaś

tel. (62) 739-60-89 w.301

4. Stanowisko ds. wymiaru podatków

- Krystyna Fornalczyk, Agnieszka Kulas

tel. (62) 739-60-89 w.302

5. Stanowisko ds. finansowo - płacowych

Janina Pawlak

tel. (62) 739-60-89 w.314

 6. Stanowisko ds. obsługi kasowej                                      

Dorota Dolata

 tel. (62) 739-60-89 w.301

 7. Stanowisko ds. finansowo - księgowych

 – Małgorzata Olejnik

 tel. (62) 739-60-89 w.314

 

REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

e-mail: izo@sieroszewice.pl

 1. KIEROWNIK REFERATU

- Ryszard Boduch

 tel. (62) 739-60-89 w.319

2. Stanowisko ds. zamówień publicznych, infrastruktury i budownictwa

- Damian Szkudlarek

 

tel. (62) 739-60-89 w.318

 3. Stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego

- Łukasz Hałupnik

 

tel. (62) 739-60-89 w.320

4. Stanowisko ds. rolnictwa oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

- Jerzy Kucharski

 

tel. (62) 739-60-89 w.323

 5. Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

- Robert Osowicz

 tel. (62) 739-60-89 w.322

 6. Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

- Milena Ryfa

 tel. (62) 739-60-89 w.321

 7. Stanowisko ds. ochrony przyrody i środowiska

- Patrycja Kaczmarek

tel. (62) 739-60-89 w.327

 8. Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Koordynator ds. dostępności

- Marzena Sztukowska

 tel. (62) 739-60-89 w.326

9. Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi i windykacji

- Anna Napierała

 tel. (62) 739-60-89 w.321

10. Stanowisko ds. zamówień publicznych i transportu publicznego

- Karolina Jakubowska

tel. (62) 739-60-89 w. 325

11. Stanowisko ds. BHP i promocji

- Alicja Dysma

tel. (62) 739-60-89 w. 320

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

e-mail: usc@sieroszewice.pl

 1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego                             

- Marzena Pilarska

tel. (62) 739-60-89 w.306

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

 1. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

- Monika Mądra

tel. (62) 739-60-89 w. 300

2. Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych

- Grażyna Anioł

tel. (62) 739-60-89 w. 311

3. Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 -Tomasz Woźniak

tel. (62) 739-60-89 w.305

4. Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

- Roman Sodolski

tel. (62) 739-60-89 w.304

                                                   

5. Radca Prawny; Inspektor Danych Osobowych

- Radosław Cegła

tel. (62) 7396-60-89 w.303

6. Informatyk

- Tomasz Gabryszak

 

 

STANOWISKA POMOCNICZE I OBSŁUGI

 

1. Sekretarka

 -Joanna Pilarska

tel. (62) 739-60-89 w.300

2. Pomoc administracyjna

- Patrycja Frasunek

tel. (62) 739-60-89 w.312

   

3. Sprzątaczka

- Urszula Kalina

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekratarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:02:41 | Data modyfikacji: 2022-11-22 14:31:50.

Zobacz:
 Regulamin organizacyjny .  Karty usług - załatwianie spraw .  Ewidencje i rejestry . 
Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:02:41
Data modyfikacji: 2022-11-22 14:31:50
Autor: Sekratarz Gminy - Mirosława Busza
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska