Zobacz:
   Informacja z sesji otwarcia ofert
   Oferty przetargowe
   Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Protesty
   Odpowiedzi na zapytania przetargowe.
   Dokumentacja przetargowa ZP.PN.01/09 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami we wsi Sieroszewice – Etap II, Gmina Sieroszewice.
   Dokumentacja przetargowa ZP.PN.02/09 Budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi.
   Dokumentacja przetargowa ZP.PN.03/09 Wykonanie sieci komputerowej wraz z serwerem oraz oprogramowaniem w budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach, Gmina Sieroszewice
   Dokumentacja przetargowa ZP.PN.06/09 na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012
   Dokumentacja przetargowa ZP.PN.16/09 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Westrza
   Dokumentacja przetargowa Udzielenie dwóch kredytów inwestycyjnych
   Dokumentacja przetargowa ZP.PN.18/09 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice – Etap II – Roboty remontowo elewacyjne.
   Dokumentacja przetargowa ZP.PN.19/09 Budowa studni awaryjnej ujęcia wody w Sieroszewicach
   Dokumentacja przetargowa ZP.PN.20/09 Rozbudowa sali wiejskiej w Wielowsi.
   Dokumentacja przetargowa ZP.PN.21/09 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice, ul. Nowa II etap
   Dokumentacja przetargowa ZP.PN.22/09 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Latowice
   Dokumentacja przetargowa ZP.PN.23/09 Przebudowa pętli autobusowej w miejscowości Ołobok
   Dokumentacja przetargowa Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
   Dokumentacja przetargowa ZP.PN 24/2009 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strzyżówek
   Dokumentacja przetargowa ZP.PN.25/2009 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zamość - Raduchów
   Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Sieroszewice w sezonie 2009/2010 – Rejon I i Rejon II
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: