Zobacz:
   Budowa infrastruktury tworzącej centrum wsi Sieroszewice
   Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice i Psary
   Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Nowa (łącznik)
   Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość – Raduchów – etap III
   Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rososzyca ul. Wiśniowa – etap II
   Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice i Psary
   Wykonanie boisk sportowych wraz z budynkiem socjalno – szatniowym w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012”
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Wąska
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Masanów ul. Szeroka
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew ul. Lorki
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew ul. Strzyżówek
   Udzielenie kredytu inwestycyjnego
   Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie i Zamościu oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2010/2011
   Udzielenie 3 kredytów inwestycyjnych
   Budowa placów zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" przy Zespole Szkól w Sieroszewicach i Szkole Podstawowej w Strzyżewie.
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ołobok ul. Kościelna
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Latowice - Kęszyce
   Rozbudowę przedszkola o oddział z częścią socjalną i łącznikiem w Latowicach
   Budowa placów zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" przy Zespole Szkól w Sieroszewicach i Szkole Podstawowej w Strzyżewie.
   Budowa placów zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" przy Zespole Szkól w Sieroszewicach i Szkole Podstawowej w Strzyżewie.
   Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś
   Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Sieroszewice w sezonie 2010/2011 – Rejon I i Rejon II
   Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieroszewice
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: