Uchwała Nr V/39/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Biernacice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:06:56.
 Uchwała Nr V/40/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bibianki

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:08:57.
 Uchwała Nr V/41/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bilczew

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:09:40.
 Uchwała Nr V/42/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kania

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:10:52.
 Uchwała Nr V/43/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Latowice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:11:30.
 Uchwała Nr V/44/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Masanów

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:12:03.
 Uchwała Nr V/45/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Namysłaki

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:13:02.
 Uchwała Nr V/46/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ołobok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:13:56.
 Uchwała Nr V/47/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parczew

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:14:50.
 Uchwała Nr V/48/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Psary

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:15:47.
 Uchwała Nr V/49/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Raduchów

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:18:36.
 Uchwała Nr V/50/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rososzyca

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:19:12.
 Uchwała Nr V/51/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:20:06.
 Uchwała Nr V/52/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sławin

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:20:46.
 Uchwała Nr V/53/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Strzyżew

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:23:15.
 Uchwała Nr V/54/2011 Rady Gmny Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Westrza

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:23:54.
 Uchwała Nr V/55/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wielowieś

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:24:34.
 Uchwała Nr V/56/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zamość

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 19:25:15 | Data modyfikacji: 2013-01-14 12:05:48.
 Uchwała Nr XXI/147/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-01-14 11:53:09.
 Uchwała Nr XXI/148/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-01-14 11:58:41.
 Uchwała Nr XXI/151/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-01-14 12:01:49.
 Uchwała Nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:45:46.
 Uchwała Nr XXV/184/2013 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-04-24 15:02:33.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Uchwała Nr XXV/185/2013 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-04-24 15:03:55 | Data modyfikacji: 2013-04-24 15:05:20.

 Uchwała Nr XXXV/245/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2014-03-25 15:00:24 | Data modyfikacji: 2014-03-25 15:03:04.
 Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-03-09 11:42:13 | Data modyfikacji: 2015-03-09 11:42:23.

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice na 2015 rok.” - pdf.

 Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 5 marca w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice na 2015 rok”.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-03-09 10:13:10 | Data modyfikacji: 2015-03-09 11:41:02.
  Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-04-27 09:17:06 | Data modyfikacji: 2015-04-27 09:17:14.
 Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Psarach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-07-01 12:18:41 | Data modyfikacji: 2015-07-01 12:18:48.
 Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-07-01 12:19:44 | Data modyfikacji: 2015-07-01 12:20:01.
  Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 17 lipca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-07-23 14:52:57 | Data modyfikacji: 2015-07-23 14:53:16.
 Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-07-24 08:27:31 | Data modyfikacji: 2015-07-24 08:27:42.
 Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-07-24 08:28:31 | Data modyfikacji: 2015-07-30 07:42:34.
 Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 września 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-09-16 11:31:10.
 Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 15:09:18 | Data modyfikacji: 2015-12-02 15:11:42.
 Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2015 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok na obszarze Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 15:13:12 | Data modyfikacji: 2015-12-02 15:13:30.
 Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-07 11:12:55 | Data modyfikacji: 2015-12-07 11:13:13.
 Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 15:16:29 | Data modyfikacji: 2015-12-02 15:16:55.
 Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-07 11:04:38 | Data modyfikacji: 2015-12-07 11:07:21.
 Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odebrania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 15:19:31 | Data modyfikacji: 2015-12-02 15:19:49.
 Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 15:21:15 | Data modyfikacji: 2015-12-02 15:21:27.
 Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-02-01 11:10:57 | Data modyfikacji: 2016-02-01 11:11:19.
 Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-02-01 11:12:18 | Data modyfikacji: 2016-02-01 11:12:29.
 Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-02-01 11:13:30 | Data modyfikacji: 2016-02-01 11:13:43.
 Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-21 09:03:34 | Data modyfikacji: 2016-02-01 11:13:52.
 Uchwała Nr XIII/95/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-02-01 11:21:12 | Data modyfikacji: 2016-02-01 11:21:57.
 Uchwała Nr XIV/103/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice na 2016 rok”

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-03-08 15:05:52.
 Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 września 2016 roku w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej nr 5315P i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-10-05 10:38:31.
 Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:25:12 | Data modyfikacji: 2016-11-23 14:25:23.
 Uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok na obszarze Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice - Bernadeta Biała | Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:27:03 | Data modyfikacji: 2016-11-23 14:27:10.
 Uchwała Nr XXII/150/2016 Rady Gminy Sieroszewice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice - Bernadeta Biała | Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:27:51 | Data modyfikacji: 2016-11-23 14:28:00.
 Uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-01-05 09:18:26 | Data modyfikacji: 2017-01-05 09:18:44.
 Uchwała Nr XXIV/171/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-02-27 12:47:40 | Data modyfikacji: 2018-06-05 15:44:30.
 Uchwała Nr XXIV/172/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-03-14 11:33:28 | Data modyfikacji: 2017-03-14 11:33:38.
 Uchwała Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-03-14 11:37:02 | Data modyfikacji: 2017-03-14 11:37:11.
 Uchwała Nr XXIV/177/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-03-14 11:38:23 | Data modyfikacji: 2017-03-14 11:38:31.
 Uchwała Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-04-12 09:12:00 | Data modyfikacji: 2017-04-12 09:12:07.
 Uchwała Nr XXVIII/201/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-07-05 13:38:25 | Data modyfikacji: 2017-07-05 13:38:32.
 Uchwała Nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-07-05 13:39:16 | Data modyfikacji: 2017-07-05 13:39:23.
 Uchwała Nr XXX/218/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 pażdziernika 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-10-24 09:29:43 | Data modyfikacji: 2017-10-24 09:29:52.
 Uchwała Nr XXX/219/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-10-24 09:30:18 | Data modyfikacji: 2017-10-24 09:30:32.
 Uchwała Nr XXX/221/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zniesienia w części statusu pomnika przyrody

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-10-24 09:31:05.
 Uchwała Nr XXXI/235/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 listopada 2017 roku Uchwała Nr XXXI/235/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok na obszarze Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-11-17 12:35:10.
 Uchwała Nr XXXII/242/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Gminnego Stadionu Sportowego im. Bronisława Malinowskiego w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-01-02 09:36:59.
 Uchwała Nr XXXII/243/2017 Rady Gminy Sieroszewice z 20 grudnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzyżewie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-01-02 09:38:12.
 Uchwała Nr XXXIV/256/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Sieroszewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-03-22 21:30:16.
 Uchwała Nr XXXIV/257/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-03-22 21:31:32.
 Uchwała Nr XXXVI/284/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Sieroszewice instrumentem płatniczym

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-07-04 22:50:44.
 Uchwała Nr XXXVII/288/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-08-06 22:38:07.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 Uchwała Nr XXXVII/289/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-08-06 22:39:08 | Data modyfikacji: 2018-09-07 13:00:45.
 Uchwała Nr XXXVIII/294/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 13 września 2018 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-09-14 15:50:11.
 Uchwała nr XXXIX/306/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-11-21 14:31:52.
 Uchwała nr XXXIX/309/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-11-21 14:41:21.
 Uchwała nr XL/316/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Latowicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Data wprowadzenia: 2018-11-21 14:42:48.
 Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2018-12-17 13:17:29.
 Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2018-12-17 13:19:15.
 Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2018-12-17 13:25:08.
 Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Latowicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2018-12-17 13:26:53.
 Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bibianki

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-16 14:47:52.
 Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Biernacice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-16 14:49:07.
 Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bilczew

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-16 14:49:53.
 Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kania

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-16 14:50:41.
 Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Latowice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-16 14:51:28.
 Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Masanów

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-16 14:53:40.
 Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Namysłaki

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-16 14:54:23.
 Uchwała nr III/31/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ołobok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-16 14:55:35.
 Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parczew

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-16 14:56:23.
 Uchwała nr III/33/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Psary

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-16 14:57:11.
 Uchwała nr III/34/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Raduchów

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-16 14:58:17.
 Uchwała nr III/35/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rososzyca

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-16 14:59:05.
 Uchwała nr III/36/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-16 14:59:51.
 Uchwała nr III/37/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sławin

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-16 15:00:41.
 Uchwała nr III/38/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Strzyżew

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-16 15:01:42.
 Uchwała nr III/39/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Westrza

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-16 15:02:36.
 Uchwała nr III/40/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wielowieś

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-16 15:03:50.
 Uchwała nr III/41/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zamość

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-16 15:04:36.
 Uchwała nr III/42/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2019 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-17 07:54:20.
 Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-17 07:59:10 | Data modyfikacji: 2019-10-17 08:00:33.
 Uchwała nr IV/46/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomoąci oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-17 08:04:11.
 Uchwała nr IV/53/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sławinie

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-17 08:09:47.
 Uchwała nr V/58/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy Sieroszewice na 2019 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-17 08:13:37.
 Uchwała nr V/59/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sieroszewice poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa. wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-17 08:18:11.
 Uchwała nr V/61/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sieroszewice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-17 08:21:33.
 Uchwała nr V/62/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sieroszewice oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-17 08:27:19.
 Uchwała nr V/63/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-17 08:30:44.
 Uchwała nr V/70/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-17 08:33:33.
 Uchwała nr V/75/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieroszewice oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata i czas nieoznaczony

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-17 08:36:29.
 Uchwała nr VII/86/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sieroszewice na lata 2019-2024

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-17 08:43:00.
 Uchwała nr VII/87/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-17 08:44:10.
 Uchwała nr VII/88/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-17 08:45:13.
 Uchwała nr VII/89/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sieroszewicach i Rososzycy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-17 08:46:05.
 Uchwała nr VIII/95/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-17 08:47:57.
 Uchwała nr VIII/96/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-17 08:52:03 | Data modyfikacji: 2019-10-17 08:53:19.
 Uchwała nr IX/101/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-17 08:56:09 | Data modyfikacji: 2019-10-17 08:56:49.
 Uchwała nr IX/103/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-17 08:57:36.
 Uchwała nr IX/104/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-17 08:58:35.
 Uchwała nr X/109/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-17 09:00:03.
 Uchwała nr X/110/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-17 09:01:13.
 Uchwała nr X/111/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-17 09:04:10.
 Uchwała nr XI/116/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 października 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2020-11-20 13:36:39.
 Uchwała nr XI/119/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 października 2019 r. w sparwie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wypłacanej ze środków własnych gminy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-20 13:39:14.
 Uchwała nr XI/125/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 października 2019 r. w sparwie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-20 13:41:32.
 Uchwała nr XI/126/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 października 2019 r. w sparwie nadania nazwy ulicy w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-20 13:43:54.
 Uchwała nr XI/127/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokośc oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-20 13:53:36.

Załącznik do uchwały

 Uchwała nr XII/131/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2019 r. w sparwie nadania nazwy ulicy w Latowicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2020-11-20 13:56:10 | Data modyfikacji: 2020-11-20 14:22:56.
 Uchwała nr XII/133/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Sieroszewice na rok szkolny 2019/2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-20 14:09:15.
 Uchwała nr XIII/139/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2020 roku”

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-20 14:15:27.

Roztrzygniecie

 Uchwała nr XIII/141/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-20 14:18:12.
 Uchwała nr XIII/142/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-20 14:21:49.
 Uchwała nr XIII/144/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-20 14:33:27.
 Uchwała nr XIV/151/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sieroszewice poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-20 14:37:43 | Data modyfikacji: 2020-11-20 14:38:22.
 Uchwała nr XIV/152/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2020 r. w sparwie przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn." Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Sieroszewice" na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-20 14:42:32.
 Uchwała nr XIV/153/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-20 14:51:06.
 Uchwała nr XIV/154/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2020 roku”

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-20 14:53:27 | Data modyfikacji: 2020-11-20 14:57:55.
 Uchwała nr XIV/155/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-20 14:56:38.
 Uchwała nr XV/159/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-20 15:01:31.
 Uchwała nr XV/160/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-20 15:03:04.
 Uchwała nr XV/161/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-20 15:04:24.
 Uchwała nr XVI/167/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia ceny jednostkowej paliwa w Gminie Sieroszewice na rok szkolny 2020/2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-20 15:06:16.
 Obwieszczenie nr XVII/1/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-20 15:09:06.
 Uchwała nr XVIII/181/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rososzyca

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-20 15:10:52.
 Uchwała nr XVIII/182/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 października 2020 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-20 15:12:41.
 Uchwała nr XIX/188/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2020-12-08 10:45:17.
 Uchwała nr XIX/189/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2020-12-08 10:46:40.
 Uchwała nr XIX/190/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 listopada 2020 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2020-12-08 10:51:23.
 Uchwała nr XX/193/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2021 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:40:55.
 Uchwała nr XXI/199/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2021 roku"

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:45:17.
 Uchwała nr XXII/210/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciomi młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:48:46.
 Uchwała nr XXII/211/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r.w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:50:11.
 Uchwała nr XXII/212/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Latowice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:51:34.
 Uchwała nr XXII/213/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:52:55.
 Uchwała nr XXII/214/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:54:29.
 Uchwała nr XXII/215/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zamość

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-06-01 15:04:11.
 Uchwała nr XXIII/220/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w roku 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-06-01 15:08:57.
 Uchwała nr XXIII/221/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Psary

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-06-01 15:10:03.
 Uchwała nr XXIII/222/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-06-01 15:11:15.
 Uchwała nr XXIV/224/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-06-01 15:13:10.
 Uchwała nr XXIV/225/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przy domowym kompostowniku

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-06-01 15:17:33.
 Uchwała nr XXIV/226/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-06-01 15:20:45.
 Uchwała nr XXIV/228/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-06-01 15:23:35.
 Uchwała nr XXIV/229/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielowieś

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-06-01 15:25:50.
Data wprowadzenia: 2021-06-01 15:25:50
Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska