Zobacz:
   Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach zakres - Nadbudowa o zaplecze administracyjne
   Oświetlenie uliczne skrzyżowania na drodze powiatowej 5313 5317 w Namysłakach gm. Sieroszewice
   Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca.
   Budowa ścieżki rowerowej w Latowicach
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Latowice – Kęszyce Etap I.
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strzyżówek
   Udzielenie dwóch kredytów inwestycyjnych
   Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca.
   Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - II ETAP
   Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie i Zamościu oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2011/2012
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zamość
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kania
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Masanów ul. Brylińskiego
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rososzyca ul. Leśna
   Udzielenie kredytu inwestycyjnego.
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Westrza
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rososzyca
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew Lorki.
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Ceglana - Etap I
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Strażacka
   Usługa edukacyjna w ramach projektu „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Wielowieś ul. Ceglana na odcinku od ul. Grabowskiej wraz z utwardzeniem pobocza.
   Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół podstawowych w Gminie Sieroszewice w ramach projektu „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz
   Dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół podstawowych w Gminie Sieroszewice w ramach projektu „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Lud
   „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice”
   Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Sieroszewice w sezonie 2011/2012 – Rejon I i Rejon II
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: