Zarządzenie Nr 112/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 02 stycznia 2012 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-01-17 08:13:50.
 Zarządzenie Nr 113/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 02 stycznia 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2011/2012 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-01-17 08:06:32 | Data modyfikacji: 2012-01-17 08:12:40.
 Zarządzenie Nr 114/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 02 stycznia 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2011/2012 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-01-17 08:08:34 | Data modyfikacji: 2012-01-17 08:12:34.
 Zarządzenie Nr 115/2012 Wójta Gminy SIeroszewice z dnia 02 stycznia 2012 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2011 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 13:03:15.
 Zarządzenie Nr 116/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 02 stycznia 2012 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2012 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 13:04:37.
 Zarządzenie Nr 117/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 02 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2012 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 13:44:40.
 Zarządzenie Nr 118/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-02-20 11:14:15.
 Zarządzenie Nr 119/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2012 roku w sprawie zasad kontroli zarządczej w Gminie Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-02-20 11:26:56.
 Zarządzenie Nr 120/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej oraz Regulaminu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-02-20 11:28:56 | Data modyfikacji: 2012-02-20 11:29:50.
 Zarządzenie Nr 121/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-02-20 11:34:10.
 Zarządzenie Nr 122/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 stycznia 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 13:47:14.
 Zarządzenie Nr 123/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 stycznia 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2011/2012 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 13:48:50 | Data modyfikacji: 2012-01-26 13:49:46.
 Zarządzenie Nr 124/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie: powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-02-20 11:58:53 | Data modyfikacji: 2012-02-20 12:00:08.
 Zarządzenie Nr 125/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu działalności na rok 2012 dla Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-02-20 11:36:40 | Data modyfikacji: 2012-02-20 11:59:16.
 Zarządzenie Nr 126/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-02-02 08:26:30.
 Zarządzenie Nr 127/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 07 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-02-15 10:54:33.
 Zarządzenie Nr 128/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 07 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-02-20 11:39:40 | Data modyfikacji: 2012-02-20 11:40:13.
 Zarządzenie Nr 129/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 07 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-03-20 11:09:25.
 Zarządzenie Nr 130/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-03-05 09:11:46.
 Zarządzenie Nr 131/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-03-20 11:11:12.
 Zarządzenie Nr 132/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 lutego 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-03-05 08:50:35.
 Zarządzenie Nr 133/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-03-20 13:52:32.
 Zarządzenie Nr 134/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-03-07 13:58:13.
 Zarządzenie Nr 135/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 lutego 2012 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-03-12 13:55:19 | Data modyfikacji: 2012-03-14 14:38:16.
 Zarządzenie Nr 136/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 06 marcza 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-03-20 13:54:49.
 Zarządzenie Nr 137/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 06 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie zbycia prawa własności gruntu nieruchomości zabudowanej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-03-20 13:56:13.
 Zarządzenie Nr 138/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji rzeczowych składników majątkowych Urzędu Gminy w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-05-10 11:18:43.
 Zarządzenie Nr 139/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 06 marca 2012 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2012 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-03-20 13:57:38.
 Zarządzenie Nr 140/2012 Wójta Gminy Sieroszewice 09 marca 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-03-14 14:40:32 | Data modyfikacji: 2012-03-20 13:58:17.
 Zarządzenie Nr 141/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-03-27 12:36:54.
 Zarządzenie Nr 142/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-03-27 12:40:01.
 Zarządzenie Nr 143/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-04-19 12:59:56.
 Zarządzenie Nr 144/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-04-13 16:26:54.
 Zarządzenie Nr 145/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 02 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2012 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-04-04 14:05:26.
 Zarządzenie Nr 146/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2012 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-04-13 16:22:23.
 Zarządzenie Nr 147/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-04-19 11:14:06.
 Zarządzenie Nr 148/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2012 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-05-10 11:21:50.
 Zarządzenie Nr 149/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-05-10 11:25:30.
 Zarządzenie Nr 150/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-06-15 12:27:34.
 Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2012 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-06-15 12:31:08.
 Zarządzenie Nr 152/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeglądu wytworzonych materiałów niejawnych oraz przeprowadzenia okresowej kontroli stanu ochrony dokumentów niejawnych w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-06-15 12:33:38.
 Zarządzenie Nr 153/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2012/2013 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-06-15 12:34:57.
 Zarządzenie Nr 154/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-06-15 12:36:29.
 Zarządzenie Nr 155/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2012/2013 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-06-15 12:37:59.
 Zarządzenie Nr 156/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przyznawanej z budżetu Gminy Sieroszewice dla samorządowych instytucji kultury

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-08-01 09:50:34.
 Zarządzenie Nr 157/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 maja 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-08-01 09:52:48.
 Zarządzenie Nr 158/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-05-30 15:00:13 | Data modyfikacji: 2012-05-30 15:01:10.
 Zarządzenie Nr 159/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2012 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-06-15 12:41:33.
 Zarządzenie Nr 160/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-06-15 12:43:01.
 Zarządzenie Nr 161/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-06-15 12:44:23.
 Zarządzenie Nr 162/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-06-15 12:45:20.
 Zarządzenie Nr 163/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Masanowie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-08-01 09:55:23.
 Zarządzenie Nr 164/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Latowicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-08-01 09:56:53 | Data modyfikacji: 2012-11-27 13:18:44.
 Zarządzenie Nr 165/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Psarach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-08-01 09:58:47.
 Zarządzenie Nr 166/2012 Wójta Gminy Sieroszewwice z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołoboku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-08-01 10:00:07.
 Zarządzenie Nr 167/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamościu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-08-01 10:03:11.
 Zarządzenie nr 168/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2012 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-07-23 12:07:31 | Data modyfikacji: 2012-07-23 12:08:53.
 Zarządzenie nr 169/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-07-23 11:39:56.
 Zarządzenie Nr 170/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-07-23 12:15:28.
 Zarządzenie Nr 171/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-08-13 10:56:37.
 Zarządzenie Nr 172/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-07-23 12:27:19.
 Zarządzenie Nr 173/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2012 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-07-23 12:42:00.
 Zarządzenie Nr 174/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-11 15:04:08.
 Zarządzenie Nr 175/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-11 15:06:06.
 Zarządzenie Nr 176/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-11 15:09:30.
 Zarządzenie Nr 177/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-19 13:12:04 | Data modyfikacji: 2012-09-19 13:12:34.
 Zarządzenie Nr 178/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-11 15:13:08.
 Zarządzenie Nr 179/2012 Wójta Gminy Sieroszewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-11 15:15:27.
 Zarządzenie Nr 180/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Latowicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-12 09:02:42.
 Zarządzenie Nr 181/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Psarach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-12 09:03:52.
 Zarządzenie Nr 182/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Masanowie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-12 09:05:15.
 Zarządzenie Nr 183/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołoboku im. ks. Józefa Kuta

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-12 09:06:27.
 Zarządzenie Nr 184/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamościu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-12 09:07:40.
 Zarządzenie Nr 185/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-12 09:08:59.
 Zarządzenie Nr 186/2012 Wójta Gminy Sieroszwice z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2012 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-12 09:09:26.
 Zarządzenie Nr 187/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-12 09:11:33.
 Zarządzenie Nr 188/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2012/2013 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-12 09:12:59.
 Zarządzenie Nr 189/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 września 2012 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-12 09:15:11.
 Zarządzenie Nr 190/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 września 2012 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-12 09:16:13.
 Zarządzenie Nr 191/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 września 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2012/2013 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:29:27.
 Zarządzenie Nr 192/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 września 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:31:01.
 Zarządzenie Nr 193/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 września 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:32:43.
 Zarządzenie Nr 194/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 września 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2012/2013 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:34:12.
 Zarządzenie Nr 195/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 września 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-11-08 15:20:06.
 Zarządzenie Nr 196/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 września 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powoływania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-11-08 15:21:33.
 Zarządzenie Nr 197/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 wrzesnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 185/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-10-19 13:42:22.
 Zarządzenie Nr 198/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 września 2012 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2012 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-10-19 13:42:59 | Data modyfikacji: 2012-10-19 13:43:14.
 Zarządzenie Nr 199/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-10-19 13:44:29.
 Zarządzenie Nr 200/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-10-19 13:46:21.
 Zarządzenie Nr 201/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 października 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2012/2013 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-10-18 11:27:31.
 Zarządzenie Nr 202/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 października 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Sieroszewice i jednostkach organizacyjnych Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-11-08 15:23:55.
 Zarządzenie Nr 203/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 października 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2012/2013 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-11-27 09:25:47.
 Zarządzenie Nr 204/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 października 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-11-27 09:27:09.
 Zarządzenie Nr 205/2005 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-11-13 12:59:34.
 Zarządzenie Nr 206/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 października 2012 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2012 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-11-13 13:01:26.
 Zarządzenie Nr 207/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 października 2012 roku w sprawie: przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-11-13 13:03:06.
 Zarządzenie Nr 208/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2012 roku uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-11-13 13:04:42.
 Zarządzenie Nr 209/2012 Wójta Gminy Sieroszewice dnia 31 października 2012 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-11-13 13:06:12.
 Zarządzenie Nr 210/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2013-2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-11-27 13:15:59.
 Zarządzenie Nr 211/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2013

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-11-27 13:18:22.
 Zarządzenie Nr 212/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2013 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-11-27 13:20:13.
 Zarządzenie Nr 213/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 listopada 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2012/2013 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-11-29 12:05:30.
 Zarządzenie Nr 214/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do obycia podróży służbowej przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-11-27 13:22:26 | Data modyfikacji: 2012-11-27 13:22:52.
 Zarządzenie Nr 215/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie zbycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-01-22 10:55:36 | Data modyfikacji: 2013-01-22 10:55:57.
 Zarządzenie Nr 216/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-02-06 11:06:02.
 Zarządzenie Nr 217/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-02-06 11:08:02 | Data modyfikacji: 2013-02-06 11:21:37.
 Zarządzenie Nr 218/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2012 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-02-06 11:10:52.
 Zarządzenie Nr 219/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zaniechania realizacji zadań inwestycyjnych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-02-06 11:13:04.
 Zarządzenie Nr 220/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-02-06 11:17:01.
 Zarządzenie Nr 221/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2012 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-02-06 11:18:15.
Data wprowadzenia: 2013-02-06 11:18:15
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski
Opublikowane przez: Roman Sodolski