Uchwała Nr XII/108/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 02 lutego 2012 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Westrzy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-02-20 12:09:51.
 Uchwała Nr XII/109/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 02 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-02-20 12:11:20.
 Uchwała Nr XII/110/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 02 lutego 2012 roku sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-02-20 12:13:10.
 Uchwała Nr XII/111/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 02 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-02-15 10:48:37.

Zobacz:
 Sesja 12 .  Sesja 13 .  Sesja 14 .  Sesja 15 .  Sesja 16 .  Sesja 17 .  Sesja 18 .  Sesja 19 .  Sesja 20 .  Sesja 21 .  Sesja 22 .  Sesja 23 . 
Data wprowadzenia: 2012-02-15 10:48:37
Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak
Opublikowane przez: Roman Sodolski