Uchwała Nr XIII/112/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-04-13 16:33:12.
 Uchwała Nr XIII/113/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 marca 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2012 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-04-19 09:51:38.
 Uchwała Nr XIII/114/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-04-19 11:11:25.
Uchwała Nr XIII/115/2012 Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu - uchwała uchylona
uchwałą Nr 7/620/2012 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2012
roku.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-04-19 10:03:56 | Data modyfikacji: 2012-04-19 10:07:20.
 Uchwała Nr XIII/116/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie przekazania przez Gminę Sieroszewice do Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zadania pod nazwą „Umieszczenie osób będących mieszkańcami Gminy Sieroszewice w ośrodku wsparcia – środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonym przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce”.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-04-19 10:10:20.

Zobacz:
 Sesja 12 .  Sesja 13 .  Sesja 14 .  Sesja 15 .  Sesja 16 .  Sesja 17 .  Sesja 18 .  Sesja 19 .  Sesja 20 .  Sesja 21 .  Sesja 22 .  Sesja 23 . 
Data wprowadzenia: 2012-04-19 10:10:20
Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak
Opublikowane przez: Roman Sodolski