Uchwała Nr XIV/117/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-05-10 09:28:11 | Data modyfikacji: 2012-05-10 09:30:58.
 Uchwała Nr XIV/118/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości Rososzyca”

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-05-10 09:30:42.
 Uchwała Nr XIV/119/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie ( gm. Ostrów Wielkopolski ) oraz o dopłacie do 1 m3 wody i 1m3 ścieków

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-05-10 09:32:53.
 Uchwała Nr XIV/120/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej przyznania

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-05-10 09:34:31.
 Uchwała Nr XIV/121/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-05-10 09:36:08.

Zobacz:
 Sesja 12 .  Sesja 13 .  Sesja 14 .  Sesja 15 .  Sesja 16 .  Sesja 17 .  Sesja 18 .  Sesja 19 .  Sesja 20 .  Sesja 21 .  Sesja 22 .  Sesja 23 . 
Data wprowadzenia: 2012-05-10 09:36:08
Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak
Opublikowane przez: Roman Sodolski