Uchwała Nr XVI/125/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2011 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-07-31 09:21:50.
 Uchwała Nr XVI/126/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2011 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-07-31 09:22:59.
 Uchwała Nr XVI/127/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-07-23 11:49:48.
 Uchwała Nr XVI/128/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2012 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-07-31 09:24:54.
 Uchwała Nr XVI/129/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego.”

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-07-31 09:26:37.
 Uchwała Nr XVI/130/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „ Przebudowa drogi nr 5312P w miejscowości Ołobok od skrzyżowania z drogą nr 5311P na odcinku długości około 850m”.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-07-31 09:27:39 | Data modyfikacji: 2012-07-31 09:31:58.

Zobacz:
 Sesja 12 .  Sesja 13 .  Sesja 14 .  Sesja 15 .  Sesja 16 .  Sesja 17 .  Sesja 18 .  Sesja 19 .  Sesja 20 .  Sesja 21 .  Sesja 22 .  Sesja 23 . 
Data wprowadzenia: 2012-07-31 09:27:39
Data modyfikacji: 2012-07-31 09:31:58
Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak
Opublikowane przez: Roman Sodolski